Câu hỏi:

20/07/2022 351

Các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do:

A. Chính sách phát triển của châu lục.

B. Nền văn minh từ trước.

C. Nguồn lao động dồi dào.

D. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chọn: D.

Nguyên nhân chủ yếu các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do ở khu vực có các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng, sông ngòi,…) thuận lợi cho sự phát triển của cây công nghiệp lâu năm (ca cao, cà phê, cọ dầu,…).

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần tự luận

Giải thích vì sao châu Phi là châu lục nóng và khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn?

Xem đáp án » 20/07/2022 3,247

Câu 2:

Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

Xem đáp án » 20/07/2022 2,559

Câu 3:

Các nước Bắc Âu không có thế mạnh nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 2,368

Câu 4:

Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở:

Xem đáp án » 20/07/2022 748

Câu 5:

Hoang mạc có diện tích lớn nhất là hoang mạc nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 711

Câu 6:

Quốc gia nào trước đây có nặng phân biệt chủng tộc nặng nhất nhất thế giới?

Xem đáp án » 20/07/2022 624

Câu 7:

Cri- xtop Cô-lôm-bô là người tìm ra châu lục nào?

Xem đáp án » 20/07/2022 466

Câu 8:

Khoáng sản nào sau đây ở châu Đại Dương có trữ lượng chiếm tới 13 trữ lượng thế giới?

Xem đáp án » 20/07/2022 405

Câu 9:

Phần trắc nghiệm

Trên thế giới có các lục địa:

Xem đáp án » 20/07/2022 289

Câu 10:

 Kiểu khí hậu nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ?

Xem đáp án » 20/07/2022 289

Câu 11:

Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu?

Xem đáp án » 20/07/2022 178

Đề thi liên quan

Xem thêm »
Xem thêm »