Câu hỏi:

20/07/2022 96,305

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây?

A. Chăn thả.

Đáp án chính xác

B. Bán công nghiệp.

C. Công nghiệp.

D. Công nghệ cao.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Giải thích: Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Một số con vật nuôi phổ biến là cừu và dê.

Chọn: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là

Xem đáp án » 20/07/2022 77,652

Câu 2:

Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm

Xem đáp án » 20/07/2022 71,305

Câu 3:

Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là

Xem đáp án » 20/07/2022 70,069

Câu 4:

Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là

Xem đáp án » 20/07/2022 61,337

Câu 5:

Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 49,528

Câu 6:

Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do

Xem đáp án » 20/07/2022 47,551

Câu 7:

Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 47,008

Câu 8:

Cà phê được trồng nhiều ở

Xem đáp án » 20/07/2022 43,502

Câu 9:

Các hoạt động luyện kim màu, hóa chất phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 25,007

Đề thi liên quan

Xem thêm »
Xem thêm »