Câu hỏi:

20/07/2022 748

Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở:

A. Vùng rừng rậm xích đạo.

B. Hoang mạc Xa-ha-ra.

C. Vùng duyên hải cực Bắc và cực Nam.

Đáp án chính xác

D. Hoang mạc Ca-la-ha-ri.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chọn: C.

Hầu hết dân cư tập trung đông và rất đông ở vùng duyên hải ở phần cực Bắc và cực Nam của châu Phi, ven vịnh Ghi-nê và nhất là thung lũng sông Nin.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần tự luận

Giải thích vì sao châu Phi là châu lục nóng và khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn?

Xem đáp án » 20/07/2022 3,247

Câu 2:

Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

Xem đáp án » 20/07/2022 2,559

Câu 3:

Các nước Bắc Âu không có thế mạnh nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 2,368

Câu 4:

Hoang mạc có diện tích lớn nhất là hoang mạc nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 711

Câu 5:

Quốc gia nào trước đây có nặng phân biệt chủng tộc nặng nhất nhất thế giới?

Xem đáp án » 20/07/2022 624

Câu 6:

Cri- xtop Cô-lôm-bô là người tìm ra châu lục nào?

Xem đáp án » 20/07/2022 466

Câu 7:

Khoáng sản nào sau đây ở châu Đại Dương có trữ lượng chiếm tới 13 trữ lượng thế giới?

Xem đáp án » 20/07/2022 405

Câu 8:

Các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do:

Xem đáp án » 20/07/2022 350

Câu 9:

Phần trắc nghiệm

Trên thế giới có các lục địa:

Xem đáp án » 20/07/2022 289

Câu 10:

 Kiểu khí hậu nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ?

Xem đáp án » 20/07/2022 289

Câu 11:

Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu?

Xem đáp án » 20/07/2022 178

Đề thi liên quan

Xem thêm »
Xem thêm »