Câu hỏi:

20/07/2022 47,554

Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Đáp án chính xác

B. Chính sách phát triển của châu lục.

C. Nguồn lao động dồi dào với nhiều kinh nghiệm sản xuất.

D. Nền văn minh từ trước.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do ở khu vực có các điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng, sông ngòi,…) thuận lợi cho sự phát triển của cây công nghiệp lâu năm (ca cao, cà phê, cọ dầu,…).

Chọn: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 96,308

Câu 2:

Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là

Xem đáp án » 20/07/2022 77,655

Câu 3:

Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm

Xem đáp án » 20/07/2022 71,307

Câu 4:

Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là

Xem đáp án » 20/07/2022 70,073

Câu 5:

Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là

Xem đáp án » 20/07/2022 61,339

Câu 6:

Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 49,530

Câu 7:

Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 47,011

Câu 8:

Cà phê được trồng nhiều ở

Xem đáp án » 20/07/2022 43,504

Câu 9:

Các hoạt động luyện kim màu, hóa chất phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 25,010

Đề thi liên quan

Xem thêm »
Xem thêm »