Câu hỏi:

20/07/2022 179

Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu?

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu.

- Nhiều ngành công nghiệp mới, trang bị hiện đại được xây dựng ở các trung tâm công nghệ cao.  (1 điểm)

- Các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, cơ khí chính xác và tự động hóa, công nghiệp hàng không,... nhờ liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu và các trường đại học, có sự hợp tác rộng rãi giữa các nước nên năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao, sản phẩm luôn thay đổi phù hợp với yêu cầu của thị trường.  (1 điểm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần tự luận

Giải thích vì sao châu Phi là châu lục nóng và khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn?

Xem đáp án » 20/07/2022 3,247

Câu 2:

Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:

Xem đáp án » 20/07/2022 2,559

Câu 3:

Các nước Bắc Âu không có thế mạnh nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 2,368

Câu 4:

Dân cư châu Phi tập trung đông đúc ở:

Xem đáp án » 20/07/2022 748

Câu 5:

Hoang mạc có diện tích lớn nhất là hoang mạc nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 711

Câu 6:

Quốc gia nào trước đây có nặng phân biệt chủng tộc nặng nhất nhất thế giới?

Xem đáp án » 20/07/2022 624

Câu 7:

Cri- xtop Cô-lôm-bô là người tìm ra châu lục nào?

Xem đáp án » 20/07/2022 466

Câu 8:

Khoáng sản nào sau đây ở châu Đại Dương có trữ lượng chiếm tới 13 trữ lượng thế giới?

Xem đáp án » 20/07/2022 405

Câu 9:

Các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do:

Xem đáp án » 20/07/2022 351

Câu 10:

Phần trắc nghiệm

Trên thế giới có các lục địa:

Xem đáp án » 20/07/2022 289

Câu 11:

 Kiểu khí hậu nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ?

Xem đáp án » 20/07/2022 289

Đề thi liên quan

Xem thêm »
Xem thêm »