Tìm kiếm

Lớp 8

bài viết

Hãy thảo luận nhóm về cách sử dụng điện an toàn trong phòng thí nghiệm Ngọc Nguyễn Hãy thảo luận nhóm về cách sử dụng điện an toàn trong phòng thí nghiệm - Tuyển chọn giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 8.
7
Giải KHTN 8 trang 7 Tập 1 | Kết nối tri thức Ngọc Nguyễn Giải KHTN 8 trang 7 Tập 1 | Kết nối tri thức - Trọn bộ lời giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp em học tốt Khoa học tự nhiên 8.
6
Giải KHTN 8 trang 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Ngọc Nguyễn Giải KHTN 8 trang 6 Tập 1 | Kết nối tri thức - Trọn bộ lời giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp em học tốt Khoa học tự nhiên 8.
15
Quan sát ampe kế, vôn kế trong Hình 1.6: Chỉ ra các điểm đặc trưng của ampe kế và vôn kế. Ngọc Nguyễn Quan sát ampe kế, vôn kế trong Hình 1.6: Chỉ ra các điểm đặc trưng của ampe kế và vôn kế. - Tuyển chọn giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 8.
6
Sử dụng thiết bị đo pH để xác định pH của các mẫu sau: a) nước máy; b) nước mưa; Ngọc Nguyễn Sử dụng thiết bị đo pH để xác định pH của các mẫu sau: a) nước máy; b) nước mưa; - Tuyển chọn giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 8.
6
Trình bày cách lấy hoá chất rắn và hoá chất lỏng. Ngọc Nguyễn Trình bày cách lấy hoá chất rắn và hoá chất lỏng. - Tuyển chọn giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 8.
6
Đọc tên, công thức của một số hoá chất thông dụng có trong phòng thí nghiệm Ngọc Nguyễn Đọc tên, công thức của một số hoá chất thông dụng có trong phòng thí nghiệm - Tuyển chọn giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 8.
6
Hãy cho biết thông tin có trên các nhãn hoá chất ở Hình 1.1. Ngọc Nguyễn Hãy cho biết thông tin có trên các nhãn hoá chất ở Hình 1.1. - Tuyển chọn giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 8.
6
Trong thực hành, học sinh cần chú ý những điều gì khi sử dụng các dụng cụ thí nghiệm Ngọc Nguyễn Trong thực hành, học sinh cần chú ý những điều gì khi sử dụng các dụng cụ thí nghiệm - Tuyển chọn giải vở bài tập KHTN 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên 8.
7
KHTN 8 Bài 1 (Kết nối tri thức): Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm Ngọc Nguyễn KHTN 8 Bài 1 (Kết nối tri thức): Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm - Trọn bộ lời giải vở bài tập Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp em học tốt Khoa học tự nhiên 8.
8
Giải Toán 8 trang 7 Tập 1 | Chân trời sáng tạo Ngọc Nguyễn Giải Toán 8 trang 7 Tập 1 | Chân trời sáng tạo - Trọn bộ lời giải vở bài tập Toán 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 8.
17
Giải Toán 8 trang 9 Tập 1 | Chân trời sáng tạo Ngọc Nguyễn Giải Toán 8 trang 9 Tập 1 | Chân trời sáng tạo - Trọn bộ lời giải vở bài tập Toán 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 8.
16