Câu hỏi:

31/08/2022 22,563

Người tối cổ xuất hiện cách đây bao nhiêu năm?

A. 2 triệu năm

B. 3 triệu năm

C. 4 triệu năm

Đáp án chính xác

D. 5 triệu năm

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Trên đà tiến hóa của loài người, vượn cổ chuyển biến thành người tối cổ bắt đầu từ khoảng 4 triệu năm trước đây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tinh khôn cách đây bao nhiêu năm?

Xem đáp án » 31/08/2022 16,420

Câu 2:

Con người phát hiện ra kim loại và biết chế tạo vào thời gian

Xem đáp án » 31/08/2022 13,450

Câu 3:

Người tinh khôn xuất hiện ở đâu?

Xem đáp án » 31/08/2022 12,347

Câu 4:

Người tinh khôn có đời sống như thế nào?

Xem đáp án » 31/08/2022 11,676

Câu 5:

Những dấu vết của người tối cổ được phát hiện ở đâu?

Xem đáp án » 31/08/2022 7,896

Câu 6:

Người tối cổ có đặc điểm cơ thể:

Xem đáp án » 31/08/2022 7,715

Câu 7:

Cuộc sống của người tối cổ

Xem đáp án » 31/08/2022 5,725

Câu 8:

Đời sống của thị tộc đã cao hơn, đầy đủ hơn so với người tối cổ ở điểm nào?

Xem đáp án » 31/08/2022 4,636

Câu 9:

Thị tộc là

Xem đáp án » 31/08/2022 3,535