Chính sách bảo mật

 

Tailieumoi.vn cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Thành viên.

Thành viên có thể đọc bản “Chính sách bảo mật” để hiểu hơn những cam kết mà Ban quản trị thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lời của người truy cập. Khi sử dụng hoặc truy nhập Tailieumoi.vn, bạn mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều khoản trong Qui định bảo mật này.

 

Về Tailieumoi.vn và những thông tin mà thành viên cung cấp

 

Tailieumoi.vn là dịch vụ internet dành cho cộng đồng trực tuyến. Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân như: tên, địa chỉ email, và một số thông tin khác được gọi là Hồ sơ cá nhân.

Là một phần của thủ tục đăng ký, mỗi thành viên Tailieumoi.vn tạo một Hồ sơ cá nhân riêng. Vì vậy, bạn nên thận trọng vì các thành viên khác có thể đọc, thu thập, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích xấu. Họ có thể gửi tới bạn những tin nhắn mà bạn không muốn nhận. Tailieumoi.vn không chịu trách nhiệm về việc thông tin cá nhân của bạn bị lạm dụng khi bạn đã đồng ý công bố.

Nếu bạn thấy bất kỳ sự lạm dụng hoặc thu thập trái phép về Thông tin cá nhân của thành viên (tức vi phạm Thỏa Thuận Sử Dụng Tailieumoi.vn), hãy thông báo ngay cho chúng tôi qua địa chỉ emai vietjackteam@gmail.com.

Mỗi lần bạn truy nhập Tailieumoi.vn, hệ thống sẽ sử dụng cookies để lưu lại những hoạt động của bạn trên đó. Chúng tôi sử dụng session ID cookies để xác nhận người dùng đã đăng nhập hệ thống. Những cookies này sẽ hết hiệu lực khi người dùng đóng trình duyệt Tailieumoi.vn. Mặc định, chúng tôi sử dụng một cookie để lưu ID khi bạn đăng nhập (nhưng không phải là mật khẩu của bạn) để giúp bạn dễ dàng đăng nhập khi quay trở lại Tailieumoi.vn.

Các đơn vị quảng cáo trên web site cũng có thể lưu hoặc đọc các cookies trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể xóa hoặc khóa cookie này khi sử dụng chức năng cấu hình trong trình duyệt của bạn. Trong trường hợp này có thể bạn sẽ không sử dụng được một số chức năng trên hệ thống của chúng tôi và bạn có thể được yêu cầu nhập lại mật khẩu nhiều lần trong khi vẫn còn session.

 

Các liên kết ngoài

 

Tailieumoi.vn có thể chứa các liên kết tới các web site khác. Dĩ nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hoạt động của bạn trên các web site đó. Các bạn nên thận trọng tìm hiểu những qui định về quyền riêng tư của các Website đó trước khi cung cấp các thông tin cá nhân, nếu không thông tin cá nhân của bạn sẽ bị sử dụng không đúng mục đích.

Sửa đổi hoặc xóa thông tin Việc truy nhập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của các thành viên trên Tailieumoi.vn là không khó khăn bởi bạn có thể cập nhật hồ sơ của mình bằng các công cụ chỉnh sửa hồ sơ. Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Trường hợp bạn muốn xóa tài khoản của bạn trên hệ thống, vui lòng gửi email đến địa chỉ : vietjackteam@gmail.com. Trong trường hợp tài khoản của bạn bị xóa, các tài liệu mà bạn đã đăng tải lên Tailieumoi.vn vẫn được lưu lại trên hệ thống.

 

Bảo mật

 

Mật khẩu của tài khoản của tất cả thành viên Tailieumoi.vn đều được bảo vệ.

Tailieumoi.vn ngăn chặn việc lấy thông tin để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên.

Thực tế là, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối cho nên Tailieumoi.vn không đảm bảo về tính bảo mật này, và Tailieumoi.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra.

Qui định bảo mật có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề tương tự. Vì thế Tailieumoi.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm do những lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu có bất cứ câu hỏi và yêu cầu nào vể bảo mật thông tin, xin vui lòng liên hệ đến email : vietjackteam@gmail.com.

 

Thay đổi Qui định bảo mật của Tailieumoi.vn

 

Chúng tôi cập nhật Qui định bảo mật này định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng tin trên trang web Tailieumoi.vn để thông báo Qui định mới.

Các thay đổi dù nhỏ cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng của người dùng khác hay trái với những gì đã cam kết tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web Tailieumoi.vn trong vòng 30 ngày.

  • 789club
  • saowin
  • sunwin
  • sunwin
  • go88