Tài liệu môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11

 Giáo dục quốc phòng - KNTT

 Bài 1: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Bài 6: Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo

 Giáo dục quốc phòng - CD