Tài liệu môn Địa lí Lớp 10

 Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế

 Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Bài 26. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

 Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

 Bài 31. Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai

 Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

 Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế