Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

TOP 20 mẫu Phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
855 1 1
20 mẫu Tham dự buổi thuyết trình của học sinh trong trường về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng Tuyết 20 mẫu Tham dự buổi thuyết trình của học sinh trong trường về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
353 1 0
TOP 20 mẫu Kể lại hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia Tuyết TOP 20 mẫu Kể lại hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
400 1 0
20 mẫu Đoạn văn cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, có ít nhất một câu hỏi tu từ Tuyết 20 mẫu Đoạn văn cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, có ít nhất một câu hỏi tu từ - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
303 1 0
20 mẫu Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống Tuyết 20 mẫu Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
357 1 0
TOP 20 mẫu Kể lại một họat động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc Tuyết TOP 20 mẫu Kể lại một họat động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
335 1 1
20 mẫu Đoạn hội thoại có ít nhất một câu có nghĩa hàm ẩn và một từ ngữ địa phương Tuyết 20 mẫu Đoạn hội thoại có ít nhất một câu có nghĩa hàm ẩn và một từ ngữ địa phương - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
320 1 0
20 mẫu Sưu tầm truyện cười có nghĩa hàm ẩn và phân tích nghĩa hàm ẩn có trong các truyện cười đó Tuyết 20 mẫu Sưu tầm truyện cười có nghĩa hàm ẩn và phân tích nghĩa hàm ẩn có trong các truyện cười đó - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
276 1 0
20 mẫu Đoạn văn trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm HAY NHẤT Tuyết 20 mẫu Đoạn văn trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
195 1 0
TOP 20 mẫu Nghị luận về Cấm sử dụng vật dụng bằng ni lông để bảo vệ môi trường Tuyết TOP 20 mẫu Nghị luận về Cấm sử dụng vật dụng bằng ni lông để bảo vệ môi trường - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
176 1 0
TOP 20 mẫu Nghị luận về Tuổi trẻ cần có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường sống Tuyết TOP 20 mẫu Nghị luận về Tuổi trẻ cần có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường sống - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
213 1 0
20 mẫu Nghe và nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm, trình bày lại nội dung đó Tuyết 20 mẫu Nghe và nắm bắt nội dung chính trong thảo luận nhóm, trình bày lại nội dung đó - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
159 1 0