Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

TOP 10 mẫu Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn TOP 10 mẫu Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích (2024) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
523 1 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt các bài thuyết trình về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Tóm tắt các bài thuyết trình về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng (2024) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
159 1 0
TOP 10 mẫu Kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (2024) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
197 1 0
TOP 10 mẫu Cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, trong đó có ít nhất một câu hỏi tu từ (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, trong đó có ít nhất một câu hỏi tu từ (2024) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
117 1 0
TOP 10 mẫu Kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
121 1 0
TOP 10 mẫu Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
161 1 1
TOP 10 mẫu Viết một đoạn hội thoại trong đó có ít nhất một câu có nghĩa hàm ẩn và một từ ngữ địa phương (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Viết một đoạn hội thoại trong đó có ít nhất một câu có nghĩa hàm ẩn và một từ ngữ địa phương (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
110 1 0
TOP 10 mẫu Sưu tầm ít nhất một truyện cười có nghĩa hàm ẩn và phân tích nghĩa hàm ẩn có trong (các) truyện cười đó (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Sưu tầm ít nhất một truyện cười có nghĩa hàm ẩn và phân tích nghĩa hàm ẩn có trong (các) truyện cười đó (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
100 1 0
TOP 10 mẫu Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Trình bày sự khác nhau giữa keo kiệt và tiết kiệm (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
72 1 0
TOP 10 mẫu Nghị luận về vấn đề: Cấm sử dụng vật dụng bằng ni lông để bảo vệ môi trường (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Nghị luận về vấn đề: Cấm sử dụng vật dụng bằng ni lông để bảo vệ môi trường (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
80 1 0
TOP 10 mẫu Nghị luận về vấn đề: Tuổi trẻ cần có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường sống (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Nghị luận về vấn đề: Tuổi trẻ cần có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường sống (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
89 1 0
TOP 10 mẫu Nghị luận về vấn đề: Nạn săn bắt thú hoang dã (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Nghị luận về vấn đề: Nạn săn bắt thú hoang dã (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
195 1 0