Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng tập tính di cư của loài chim HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng tập tính di cư của loài chim HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
233 1 0
TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên vòi rồng HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng tập tính di cư của loài chim HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
186 1 0
TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng động đất lớp 8 HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng động đất lớp 8 HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
200 1 0
TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng sao băng lớp 8 HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng sao băng lớp 8 HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
201 1 0
TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng sóng thần lớp 8 HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng sóng thần lớp 8 HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
292 1 0
TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng mưa đá lớp 8 HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Thuyết minh giải thích hiện tượng mưa đá lớp 8 HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
224 1 0
TOP 20 mẫu Thuyết trình về bài thơ Nhớ đồng lớp 8 HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Thuyết trình về bài thơ Nhớ đồng lớp 8 HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
149 1 0
20 mẫu Tình yêu thương đã làm giàu tâm hồn chúng ta như thế nào HAY NHẤT Tuyết 20 mẫu Tình yêu thương đã làm giàu tâm hồn chúng ta như thế nào HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
132 1 0
TOP 20 mẫu Bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ thể hiện cảm xúc về một sự vật Tuyết TOP 20 mẫu Bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ thể hiện cảm xúc về một sự vật - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
158 1 0
TOP 20 mẫu Làm bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ lớp 8 HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Làm bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ lớp 8 HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
179 1 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Hiểu rõ bản thân hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Tuyết TOP 10 mẫu Tóm tắt Hiểu rõ bản thân hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Hiểu rõ bản thân từ đó học tốt Ngữ văn 8.
129 1 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Bến nhà rồng năm ấy hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Tuyết TOP 10 mẫu Tóm tắt Bến nhà rồng năm ấy hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Bến nhà rồng năm ấy từ đó học tốt Ngữ văn 8.
244 1 0