Điều khoản dịch vụ

 

Điều khoản chung

 

Chào mừng bạn đến với website Tailieumoi.vn, website được thiết kế và đưa vào sử dụng vào năm 2021.

Việc bạn đăng ký sử dụng Tailieumoi.vn và việc sử dụng các dịch vụ của Tailieumoi.vn đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (thỏa thuận sử dụng dịch vụ).

Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng Tailieumoi.vn cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi Tailieumoi.vn. Tailieumoi.vn có thể sẽ thay đổi hoặc điều chính thỏa thuận sử dụng.

Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng mỗi khi truy cập vào website

 

Mô tả dịch vụ

 

Thông qua website và các liên kết trên website, Tailieumoi.vn cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên của Tailieumoi.vn, sử dụng các dịch vụ do Tailieumoi.vn cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Trừ phi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Thỏa Thuận Sử Dụng còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do Tailieumoi.vn cung cấp.

Dịch Vụ trên website này được Tailieumoi.vn sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận của tất cả Thành viên.

Tailieumoi.vn cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có)sẽ được khắc phục kịp thời.

 

Trách nhiệm của Tailieumoi.vn

 

Dịch vụ của Tailieumoi.vn là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ ).

Bạn đồng ý rằng Tailieumoi.vn có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.

Bạn cũng đồng ý rằng Tailieumoi.vn có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho Tailieumoi.vn để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.

Bạn đồng ý rằng Tailieumoi.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

Bạn đồng ý răng nguồn tài nguyên trên website (bao gồm các tài liệu, các file flash,…) là do người dùng up lên và Tailieumoi.vn hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/ trách nhiệm pháp lý của các nguồn tài nguyên trên.

Bạn đồng ý rằng Tailieumoi.vn có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.

 

Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

 

Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. Mọi sự mất mát về tài khoản, Tailieumoi.vn sẽ không chịu trách nhiệm

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác, cụ thể không lợi dụng website nhằm mục đích:

   -   Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

   -   Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

   -   Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân; Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

   -   Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

   -   Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

   -   Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

   -   Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của TaiLieu.VN. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.

 

Các liên kết đến các website khác

 

Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web điện tử trực tuyến khác. Bởi vì Tailieumoi.vn không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, Thành viên xác nhận và đồng ý rằng Tailieumoi.vn không chịu trách nhiệm về tình trạng có sẵn của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào, quảng cáo,các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó.

Thành viên xác nhận và đồng ý rằng Tailieumoi.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

 

Giới hạn độ tuổi

 

Vì vậy để đảm bảo cho lợi ích của người sử dụng là Thành viên, Tailieumoi.vn khuyến khích Thành viên nên tìm và tham khảo các tài liệu và sách phù hợp với lứa tuổi cũng như mục đích sử dụng của Thành viên để cho hiệu quả tốt nhất.

Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác Tailieumoi.vn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.