Tìm kiếm

Bài viết mới nhất

Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và python Nguyễn Lê Khánh Vy Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và python Sách bài tập Tin học 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
13
Viết chương trình in ra bảng nhân 7 với các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Nguyễn Lê Khánh Vy Viết chương trình in ra bảng nhân 7 với các số tự nhiên nhỏ hơn 10. -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
14
Em hãy viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau: Nguyễn Lê Khánh Vy Em hãy viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau: -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
13
Em hãy cho biết kết quả thực hiện câu lệnh sau: Nguyễn Lê Khánh Vy Em hãy cho biết kết quả thực hiện câu lệnh sau: -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
13
Em hãy cho biết kết quả thực hiện các câu lệnh sau: Nguyễn Lê Khánh Vy Em hãy cho biết kết quả thực hiện các câu lệnh sau: -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
11
Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào? Nguyễn Lê Khánh Vy Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào? -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
10
Nếu trong chương trình nêu ở Câu 16.4 em thay lệnh thứ ba là c = a - b Nguyễn Lê Khánh Vy Nếu trong chương trình nêu ở Câu 16.4 em thay lệnh thứ ba là c = a - b -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
9
Cú pháp các câu lệnh Python rất gần với ngôn ngữ tự nhiên. Nguyễn Lê Khánh Vy Cú pháp các câu lệnh Python rất gần với ngôn ngữ tự nhiên. -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
9
Em hãy truy cập Internet để tìm hiểu một số thông tin về Python và trả lời các câu hỏi sau: Nguyễn Lê Khánh Vy Em hãy truy cập Internet để tìm hiểu một số thông tin về Python và trả lời các câu hỏi sau: -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
11
Phát biểu nào sau đây đúng? Nguyễn Lê Khánh Vy Phát biểu nào sau đây đúng? -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
12
Ngôn ngữ lập trình là gì? Nguyễn Lê Khánh Vy Ngôn ngữ lập trình là gì? -Tuyển chọn lời giải sách bài tập Tin học 10, Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
10
Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 15: Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ Nguyễn Lê Khánh Vy Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 15: Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ Sách bài tập Tin học 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Tin học 10.
18

Tài liệu mới nhất

04 câu trắc nghiệm Bài tập cuối chương 9 (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 04 câu trắc nghiệm Bài tập cuối chương 9 (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 3 0
15 câu trắc nghiệm Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 15 câu trắc nghiệm Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
14 10 0
15 câu trắc nghiệm Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 15 câu trắc nghiệm Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 9 0
05 câu trắc nghiệm Bài tập cuối chương 8 (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 05 câu trắc nghiệm Bài tập cuối chương 8 (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 2 0
14 câu trắc nghiệm Nhị thức Newton (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 14 câu trắc nghiệm Nhị thức Newton (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
18 10 0
12 câu trắc nghiệm Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 12 câu trắc nghiệm Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
23 6 0
10 câu trắc nghiệm Quy tắc đếm (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 10 câu trắc nghiệm Quy tắc đếm (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 5 0
06 câu trắc nghiệm Bài tập cuối chương 7 (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 06 câu trắc nghiệm Bài tập cuối chương 7 (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 4 0
15 câu trắc nghiệm Ba đường conic (có đáp án) Phạm Thị Huyền Trang 15 câu trắc nghiệm Ba đường conic (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
21 6 0
15 câu trắc nghiệm Sự biến dạng (Cánh Diều) có đáp án - Vật Lí 10 Ngọc Nguyễn 15 câu trắc nghiệm Sự biến dạng (Cánh Diều) có đáp án - Vật Lí 10 chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 10 1
10 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn (Cánh Diều) có đáp án - Vật Lí 10 Ngọc Nguyễn 10 câu trắc nghiệm Chuyển động tròn (Cánh Diều) có đáp án - Vật Lí 10 chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
13 5 1
10 câu trắc nghiệm Động lượng và năng lượng trong va chạm (Cánh Diều) có đáp án - Vật Lí 10 Ngọc Nguyễn 10 câu trắc nghiệm Động lượng và năng lượng trong va chạm (Cánh Diều) có đáp án - Vật Lí 10 chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
14 9 1