Tìm kiếm

Tài liệu mới nhất

50 câu trắc nghiệm Tổng kết chương II (có đáp án) chọn lọc Tiệp 50 câu trắc nghiệm Tổng kết chương II (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
28 17 0
50 câu trắc nghiệm Động cơ nhiệt (có đáp án) chọn lọc Tiệp 50 câu trắc nghiệm Động cơ nhiệt (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
26 17 0
50 câu trắc nghiệm Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt (có đáp án) chọn lọc Tiệp 50 câu trắc nghiệm Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
20 17 0
50 câu trắc nghiệm Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (có đáp án) chọn lọc Tiệp 50 câu trắc nghiệm Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
22 17 0
50 câu trắc nghiệm Phương trình cân bằng nhiệt (có đáp án) chọn lọc Tiệp 50 câu trắc nghiệm Phương trình cân bằng nhiệt (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
48 17 0
50 câu trắc nghiệm Công thức tính nhiệt lượng (có đáp án) chọn lọc Tiệp 50 câu trắc nghiệm Công thức tính nhiệt lượng (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
19 17 0
35 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 4 Hình học (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Ôn tập chương 4 Hình học + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
19 15 0
35 câu trắc nghiệm Diện tích xung quang hình chóp đều (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Diện tích xung quang hình chóp đều + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
16 12 0
35 câu trắc nghiệm Hình chóp đều và hình chóp cụt đều (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Hình chóp đều và hình chóp cụt đều + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
21 7 0
35 câu trắc nghiệm Thể tích Hình lăng trụ đứng (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Thể tích Hình lăng trụ đứng + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
25 12 0
35 câu trắc nghiệm Diện tích xung quanh Hình lăng trụ đứng (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Diện tích xung quanh Hình lăng trụ đứng + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
22 15 0
35 câu trắc nghiệm Hình lăng trụ đứng (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Hình lăng trụ đứng + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
14 14 0

Bài viết mới nhất

Cho (H): . Tìm các tiêu điểm và tiêu cự của (H) Nguyen Thi Minh Thao Cho (H): . Tìm các tiêu điểm và tiêu cự của (H) - Lời giải bài tập Toán 10 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
3
Xét một hypebol (H) với các kí hiệu như trong định nghĩa Nguyen Thi Minh Thao Xét một hypebol (H) với các kí hiệu như trong định nghĩa - Lời giải bài tập Toán 10 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
2
Cho hai chiếc túi kín I, II đựng một số viên bi có cùng kích thước, trong đó tất cả các viên bi ở túi I có màu đen. Chang Thử thách nhỏ trang 50 Toán lớp 7 SGK Tập 2 | Kết nối tri thức - Lời giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7.
6
Cho hình chữ nhật ABCD và M, N tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, CD Nguyen Thi Minh Thao Cho hình chữ nhật ABCD và M, N tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, CD - Lời giải bài tập Toán 10 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
2
Lan tham gia trò chơi Vòng quay may mắn như Hình 8.1. Xét ba biến cố sau: Chang Luyện tập 2 trang 49 Toán lớp 7 SGK Tập 2 | Kết nối tri thức - Lời giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7.
6
Chọn từ thích hợp ( ngẫu nhiên, chắc chắn, không thể) thay vào dấu “?” để được câu đúng. Chang Luyện tập 1 trang 49 Toán lớp 7 SGK Tập 2 | Kết nối tri thức - Lời giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7.
11
Trong HĐ1 và HĐ2, biến cố nào là biến cố chắc chắn, biến cố không thể, biến cố ngẫu nhiên? Chang Câu hỏi trang 48 Toán lớp 7 SGK Tập 2 | Kết nối tri thức - Lời giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7.
7
Đọc các sự kiện, hiện tượng sau và thực hiện HĐ1, HĐ2 Mức nước lũ trên sông Hồng trong thàng Bảy sang năm trên mức báo động 3 Chang Hoạt động 2 trang 48 Toán lớp 7 SGK Tập 2 | Kết nối tri thức - Lời giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7.
8
Đọc các sự kiện, hiện tượng sau và thực hiện HĐ1, HĐ2 Chang Hoạt động 1 trang 48 Toán lớp 7 SGK Tập 2 | Kết nối tri thức - Lời giải bài tập Toán 7 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 7.
8
Tại sao trong định nghĩa hypebol cần điều kiện a<c? Nguyen Thi Minh Thao Tại sao trong định nghĩa hypebol cần điều kiện a<c? - Lời giải bài tập Toán 10 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
4
Giả sử thiết bị tại F2 nhận được tín hiệu âm thanh sớm hơn thiết bị tại F1 Nguyen Thi Minh Thao Giả sử thiết bị tại F2 nhận được tín hiệu âm thanh sớm hơn thiết bị tại F1 - Lời giải bài tập Toán 10 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
4
Trong bản vẽ thiết kế, vòm của ô thoáng trong Hình 7.22 là nửa nằm phía trên trục hoành của elip Nguyen Thi Minh Thao Trong bản vẽ thiết kế, vòm của ô thoáng trong Hình 7.22 là nửa nằm phía trên trục hoành của elip - Lời giải bài tập Toán 10 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10.
4