Tìm kiếm

Bài viết mới nhất

TOP 10 mẫu Đoạn văn kể về một việc em đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy (2024) HAY NHẤT Văn Thị Hòa Bài văn TOP 10 mẫu Đoạn văn kể về một việc em đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy (2024) Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
94
TOP 10 mẫu Đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc sự tích đã đọc, đã nghe (2024) HAY NHẤT Văn Thị Hòa Bài văn TOP 10 mẫu Đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc sự tích đã đọc, đã nghe (2024) Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
118
Tìm kiếm thông tin và trình bày về vành đai núi lửa Thái Bình Dương Nguyễn Lê Khánh Vy Tìm kiếm thông tin và trình bày về vành đai núi lửa Thái Bình Dương - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Địa Lí 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Địa Lí 6.
45
Vẽ vào vở một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất, thể hiện trên đó Nguyễn Lê Khánh Vy Vẽ vào vở một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất, thể hiện trên đó - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Địa Lí 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Địa Lí 6.
20
Quan sát hình 2, em hãy: - Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào Nguyễn Lê Khánh Vy Quan sát hình 2, em hãy: - Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. Việt Nam nằm ở địa mảng nào - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Địa Lí 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Địa Lí 6.
21
Hãy nêu sự khác nhau về độ dày, trạng thái và nhiệt độ giữa vỏ Trái Đất Nguyễn Lê Khánh Vy Hãy nêu sự khác nhau về độ dày, trạng thái và nhiệt độ giữa vỏ Trái Đất - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Địa Lí 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Địa Lí 6.
24
Giải Địa Lí 6 (Kết nối tri thức) Bài 10: Cấu tạo của trái đất. Các mảng kiến tạo Nguyễn Lê Khánh Vy Giải Địa Lí 6 (Kết nối tri thức) Bài 10: Cấu tạo của trái đất. Các mảng kiến tạo - Trọn bộ lời giải sách giáo khoa Địa Lí 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp em học tốt Địa Lí 6.
21
Quan sát Mặt Trời hoặc sử dụng la bàn, hãy xác định khi đi từ nhà đến trường Nguyễn Lê Khánh Vy Quan sát Mặt Trời hoặc sử dụng la bàn, hãy xác định khi đi từ nhà đến trường - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Địa Lí 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Địa Lí 6.
22

Tài liệu mới nhất

TOP 10 mẫu Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn TOP 10 mẫu Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích (2024) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
523 1 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt các bài thuyết trình về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Tóm tắt các bài thuyết trình về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng (2024) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
159 1 0
TOP 10 mẫu Kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (2024) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
197 1 0
TOP 10 mẫu Cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, trong đó có ít nhất một câu hỏi tu từ (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, trong đó có ít nhất một câu hỏi tu từ (2024) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
117 1 0
TOP 10 mẫu Kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
121 1 0
TOP 10 mẫu Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
161 1 1
TOP 10 mẫu Viết một đoạn hội thoại trong đó có ít nhất một câu có nghĩa hàm ẩn và một từ ngữ địa phương (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Viết một đoạn hội thoại trong đó có ít nhất một câu có nghĩa hàm ẩn và một từ ngữ địa phương (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
110 1 0
TOP 10 mẫu Sưu tầm ít nhất một truyện cười có nghĩa hàm ẩn và phân tích nghĩa hàm ẩn có trong (các) truyện cười đó (2024) HAY NHẤT Tuyết Bài văn Sưu tầm ít nhất một truyện cười có nghĩa hàm ẩn và phân tích nghĩa hàm ẩn có trong (các) truyện cười đó (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
100 1 0