20 mẫu Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống

Toptailieu.vn xin giới thiệu bài văn mẫu Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo gồm dàn ý và các bài văn mẫu hay nhất, chọn lọc giúp học sinh viết bài tập làm văn lớp 8 hay hơn.

Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống

Đề bài: Giả sử em được tập thể lớp giao nhiệm vụ kiến nghị với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống cho học sinh hoặc có giải pháp xây dựng môi trường học tập tốt hơn. Hãy thay mặt lớp viết bản kiến nghị đó.

Dàn ý Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết:

- Nội dung kiến nghị là: Kiến nghị về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa nâng cao kĩ năng sống cho học sinh

- Mục đích viết bản kiến nghị là: Có cơ hội tổ chức hoạt động ngoại khóa để nâng cao kiến thức, kỹ năng và tinh thần đoàn kết của học sinh.

- Cá nhân hoặc tổ chức có trách nhiệm nhận và giải quyết kiến nghị là: Ban Giám hiệu nhà trường.

- Với mục đích, đối tượng như thế, nội dung và hình thức của bản kiến nghị là:

+ Nội dung: Trình bày rõ ràng, ngắn gọn kiến nghị.

+ Hình thức: đầy đủ 3 phần và các yêu cầu của 1 bản kiến nghị tiêu chuẩn.

- Tư liệu cần thu thập:

STT

Loại tư liệu

Cách thức thu thập

1

Cách thức xây dựng 1 bản kiến nghị (văn bản kiến nghị mẫu)

Sách giáo khoa

2

Ý kiến chung của học sinh toàn trường về vấn đề

Tập hợp ý kiến chung

Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

PHIẾU TÌM Ý CHO BẢN KIẾN NGHỊ

Trường hoặc lớp em đang tồn tại vấn đề:

Thiếu các hoạt động ngoại khóa làm sân chơi bổ ích cho học sinh.

Nội dung cụ thể của vấn đề cần kiến nghị là:

Về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh.

Những giải pháp có thể giải quyết vấn đề là:

- Nhà trường xem xét và tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích, có ý nghĩa.

Người hoặc tổ chức có thể giải quyết vấn đề là:

Ban Giám hiệu nhà trường.

Thông tin liên quan đến nội dung cần kiến nghị có thể thu thập thêm là:

Các hoạt động ngoại khóa bổ ích, có ý nghĩa đã được thực hiện thành công ở các trường học khác.

PHIẾU LẬP DÀN Ý BẢN KIẾN NGHỊ VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

Phần mở đầu

- Tên cơ quan, tổ chức (nếu có)

- Quốc hiệu

- Tiêu ngữ

- Địa điểm

- Thời gian viết kiến nghị

- Người/ tổ chức nhận

- Thông tin cơ bản về người viết

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc

Hà Nội

07/11/2023

Ban Giám hiệu trường THPT A

Nguyễn Văn B, sinh ngày 01/01/2006

 

Phần nội dung

Lí do kiến nghị

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, tạo cơ hội cho học sinh học tập nâng cao kiến thức.

- Nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết và truyền thông nhà trường.

- Rèn các kỹ năng cho học sinh.

Nội dung kiến nghị

Mong nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh toàn trường.

Đề xuất các hướng giải pháp liên quan đến vấn đề kiến nghị

Một số các hoạt động ngoại khóa có thể tham khảo:

- Tổ chức hành trình thiện nguyện

- Tổ chức các cuộc thi tri thức dưới các hình thức: hùng biện, rung chuông vàng,...

- Tổ chức các cuộc thi thể thao, văn nghệ,...

- Tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại,...

Phần kết thúc

- Lời cảm ơn

- Chữ kí

- Họ và tên của người viết kiến nghị

Em xin trân trọng cảm ơn!

- B

Nguyễn Văn B

20 mẫu Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống (ảnh 2)

Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống - mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, Ngày 15 tháng 3 năm 2023

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS A

Tập thể lớp 8A chúng em xin trình bày với ban giám hiệu trường một việc như sau: Sau khi tham khảo kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh khối 7. Do muốn nâng cao kỹ năng sống, chúng em cảm thấy cần phải bổ sung một số hoạt động ngoại khóa để nâng cao kỹ năng sống cho học sinh.

Thay mặt lớp 8A, Em xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn kiến nghị

Nguyễn Văn A
(cùng tập thể học sinh lớp 8A)

20 mẫu Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống (ảnh 1)

Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống - mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP TƯ DO HẠNH PHÚC

Ngày....tháng....năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Lê Lai

Tập thể lớp 8A2 chúng em xin trình bày với ban giám hiệu trường một việc như sau: Sau khi tham khảo kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa cho khối 8. Do muốn tìm hiểu thêm về lịch sử các triều đại cũng như các danh lam thắng cảnh của nước nhà, chúng em cảm thấy cần phải bổ sung một số hoạt động ngoại khóa tại Huế. Em xin chân thành cảm ơn.

Thay mặt lớp 8A2.

Học sinh kí tên

Minh

Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống - mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP TƯ DO HẠNH PHÚC

Ngày....tháng....năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THCS Hòa Xá

Tập thể lớp 8C chúng em xin trình bày với ban giám hiệu trường một việc như sau: Sau khi tham khảo kế hoạch tham quan dã ngoại cho học sinh khối 8. Do muốn tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà, chúng em cảm thấy cần phải bổ sung một số hoạt động ngoại khóa tại văn miếu Quốc Tử Giám và bảo tàng Hồ CHí Minh (Hà Nội)

Thay mặt lớp trưởng lớp 8C. Em xin chân thành cảm ơn

Học sinh kí tên

Hoa

Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống - mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…, ngày… tháng… năm…

BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc tổ chức một hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường………………………………………………

Em tên là:………………………………………Sinh ngày… tháng…năm………

Lớp:..........................................

Em viết bản kiến nghị này với lý do cụ thể như sau:

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, tạo cơ hội cho học sinh học tập nâng cao kiến thức

- Nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

- Nâng cao tinh thần đoàn kết và truyền thông nhà trường

- Rèn các kỹ năng cho học sinh

Bởi những mong muốn trên, chúng em xin kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khóa để nâng cao kĩ năng sống cho học sinh

Kính mong Ban Giám hiệu xem xét về những kiến nghị trên và tạo điện thuận lợi cho việc học tập của chúng em.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Học sinh kí tên

Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống - mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Về việc: Tổ chức buổi xem kịch

Kính gửi: BGH Trường THCS Hồng Hà

Em tên là: Nguyễn Minh Khôi

Học sinh lớp: 8A1

Chức vụ: Lớp trưởng lớp 8A1

Trường: THCS Hồng Hà

Em viết đơn này kính mong BGH giải quyết vấn đề: Tổ chức một buổi đi xem kịch liên quan đến tác phẩm văn học

Nội dung sự việc: Tuần vừa qua, lớp chúng em được học đoạn trích Cái chúc thư (Trích trong vở kịch Gia tài của Vũ Đình Long) thuộc chương trình học của môn Ngữ văn. Tác phẩm đã đem đến nhiều kiến thức bổ ích về thể loại kịch, cũng như giúp chúng em có được bài học sâu sắc.

Lí do viết đơn kiến nghị này: Cùng thời điểm đó, Nhà hát có chiếu bộ vở kịch “Gia tài”. Em nhận thấy việc xem trực tiếp vở kịch sẽ giúp chúng em củng cố thêm kiến thức và hiểu sâu được những nội dung mà tác phẩm truyền tải.

Yêu cầu cụ thể: Em thay mặt cả lớp viết đơn kiến nghị này mong muốn BGH xét duyệt ý nguyện tổ chức buổi đi xem kịch cho chúng em diễn ra vào 8h00 sáng thứ sáu, ngày… tháng… năm… .

Em rất mong BGH sẽ xét duyệt đơn sớm. Em xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật!

Em xin cảm ơn!

Người làm đơn

Minh Khôi

Nguyễn Minh Khôi

Kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức một hoạt động ngoại khoá để nâng cao kỹ năng sống - mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc tổ chức một hoạt động ngoại khóa “Trung thu cho em”

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường THCS Ngọc Hồi

Em tên là: Hà Minh Quang, lớp trưởng - đại diện cho tập thể lớp 8B

Em viết bản kiến nghị này với lý do cụ thể như sau:

- Nhằm giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

- Nhằm khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước.

- Nâng cao tinh thần đoàn kết giữa học sinh, giúp học sinh có khoảng thời gian giải trí, gắn kết với bạn bè và thầy cô.

Bởi những mong muốn trên, chúng em xin kiến nghị Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa “Trung thu cho em” với các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh hiểu hơn về dịp Tết Trung thu như: múa lân, bày mâm ngũ quả, rước đèn, phá cỗ,..

Kính mong Ban Giám hiệu xem xét về những kiến nghị trên và tạo điện thuận lợi cho chúng em.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Người viết kiến nghị

Minh Quang

Hà Minh Quang

(Cùng tập thể lớp 8B)

Xem thêm các bài văn mẫu lớp 8 Chân trời sáng tạo hay khác:

TOP 30 mẫu Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc (hay nhất)

TOP 30 mẫu Cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, trong đó có ít nhất một câu hỏi tu từ (hay nhất)

TOP 30 mẫu Kể lại một hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (hay nhất)

TOP 30 mẫu Tóm tắt các bài thuyết trình về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng (hay nhất)

TOP 30 mẫu Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích (hay nhất)

Tài liệu có 1 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Đánh giá

0

0 đánh giá

Tài liệu cùng môn học

TOP 20 mẫu Phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích HAY NHẤT Tuyết TOP 20 mẫu Phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
763 1 0
20 mẫu Tham dự buổi thuyết trình của học sinh trong trường về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng Tuyết 20 mẫu Tham dự buổi thuyết trình của học sinh trong trường về những hoạt động xã hội có ích với cộng đồng - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
288 1 0
TOP 20 mẫu Kể lại hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia Tuyết TOP 20 mẫu Kể lại hoạt động xã hội có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
342 1 0
20 mẫu Đoạn văn cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, có ít nhất một câu hỏi tu từ Tuyết 20 mẫu Đoạn văn cảm nhận về bài thơ Qua Đèo Ngang, có ít nhất một câu hỏi tu từ - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
244 1 0
Tải xuống