Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

TOP 10 mẫu Tóm tắt Thuyền trưởng tàu viễn dương hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Thuyền trưởng tàu viễn dương hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Thuyền trưởng tàu viễn dương từ đó học tốt Ngữ văn 8.
828 4 1
TOP 10 mẫu Tóm tắt Loại vi trùng quý hiếm hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Loại vi trùng quý hiếm hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng từ đó học tốt Ngữ văn 8.
509 3 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Cái chúc thư hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Cái chúc thư hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Cái chúc thư từ đó học tốt Ngữ văn 8.
486 2 1
TOP 10 mẫu Tóm tắt Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục từ đó học tốt Ngữ văn 8.
466 2 1
TOP 10 mẫu Tóm tắt Tiếng cười có lợi ích gì? hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Tiếng cười có lợi ích gì? hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Tiếng cười có lợi ích gì? từ đó học tốt Ngữ văn 8.
250 3 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Con rắn vuông hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Con rắn vuông hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Con rắn vuông từ đó học tốt Ngữ văn 8.
195 2 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Khoe của hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Khoe của hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Khoe của từ đó học tốt Ngữ văn 8.
158 2 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt May không đi giày hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt May không đi giày hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản May không đi giày từ đó học tốt Ngữ văn 8.
119 1 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Vắt cổ chày ra nước hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Vắt cổ chày ra nước hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Vắt cổ chày ra nước từ đó học tốt Ngữ văn 8.
138 2 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Lối sống đơn giản – xu thế của thế kỉ XXI từ đó học tốt Ngữ văn 8.
149 3 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu từ đó học tốt Ngữ văn 8.
135 3 0
Top 50 mẫu Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (hay nhất) Cường Bài văn Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (hay nhất) Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
223 6 2

bài viết

Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trang 30 (Cánh diều) Trần Thị Thùy Linh Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trang 30 (Cánh diều) - Tuyển chọn soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trang 30 Ngữ văn 8 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng soạn văn 8.
22
Soạn bài Phân tích một tác phẩm truyện trang 26 (Cánh diều) Trần Thị Thùy Linh Soạn bài Phân tích một tác phẩm truyện trang 26 (Cánh diều) - Tuyển chọn soạn bài Phân tích một tác phẩm truyện trang 26 Ngữ văn 8 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng soạn văn 8.
26
Viết đoạn văn phân tích tác dụng của cách kết thúc truyện Lão Hạc (Nam Cao Trần Thị Thùy Linh Viết đoạn văn phân tích tác dụng của cách kết thúc truyện Lão Hạc (Nam Cao - Tuyển chọn soạn bài Phân tích một tác phẩm truyện trang 26 Ngữ văn 8 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng soạn văn 8.
17
Phân tích truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao Trần Thị Thùy Linh Phân tích truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao - Tuyển chọn soạn bài Phân tích một tác phẩm truyện trang 26 Ngữ văn 8 Cánh diều hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng soạn văn 8.
15
Tin học 8 (Chân trời sáng tạo) Bài 15: Gỡ lỗi chương trình Phạm Thị Huyền Trang Tin học 8 (Chân trời sáng tạo) Bài 15: Gỡ lỗi chương trình - Trọn bộ lời giải sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp em học tốt Tin học 8.
19
Em hãy thực hành kiểm thử, gỡ lỗi cho các chương trình em đã tạo ở các Bài 12, 13, 14 Phạm Thị Huyền Trang Em hãy thực hành kiểm thử, gỡ lỗi cho các chương trình em đã tạo ở các Bài 12, 13, 14 - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học 8.
21
Tạo chương trình ở Hình 7. Thực hiện kiểm thử, gỡ lỗi để chương trình đưa ra đúng tổng Phạm Thị Huyền Trang Tạo chương trình ở Hình 7. Thực hiện kiểm thử, gỡ lỗi để chương trình đưa ra đúng tổng - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học 8.
20
Thực hành theo các yêu cầu sau a) Tạo chương trình ở Hình 4 Phạm Thị Huyền Trang Thực hành theo các yêu cầu sau a) Tạo chương trình ở Hình 4 - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học 8.
18
Tạo chương trình ở Hình 2, thực hiện kiểm thử, gỡ lỗi để chương trình đưa ra kết quả Phạm Thị Huyền Trang Tạo chương trình ở Hình 2, thực hiện kiểm thử, gỡ lỗi để chương trình đưa ra kết quả - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học 8.
18
Hình 7 là chương trình một bạn đã tạo với mục đích tính và thông báo tổng của 10 số Phạm Thị Huyền Trang Hình 7 là chương trình một bạn đã tạo với mục đích tính và thông báo tổng của 10 số - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học 8.
15
Những phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc xác định vị trí, nguyên nhân gây lỗi Phạm Thị Huyền Trang Những phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc xác định vị trí, nguyên nhân gây lỗi - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học 8.
15
Hãy sắp xếp các việc dưới đây theo trình tự để phát hiện, gỡ lỗi chương trình Phạm Thị Huyền Trang Hãy sắp xếp các việc dưới đây theo trình tự để phát hiện, gỡ lỗi chương trình - Tuyển chọn giải sách giáo khoa Tin học 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Tin học 8.
15