Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Lý thuyết Ôn tập chương 7 (Cánh Diều) Toán 7 Giang Tiêu đề (copy ở trên xuống) - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
462 47 10
Lý thuyết Tính chất ba đường cao của tam giác (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Tính chất ba đường cao của tam giác (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
407 12 4
Lý thuyết Tính chất ba đường trung trực của tam giác (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Tính chất ba đường trung trực của tam giác (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
409 12 8
Lý thuyết Tính chất ba đường phân giác của tam giác (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Tính chất ba đường phân giác của tam giác (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
436 13 4
Lý thuyết Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
415 12 7
Lý thuyết Đường trung trực của một đoạn thẳng (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Đường trung trực của một đoạn thẳng (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
297 17 3
Lý thuyết Đường vuông góc và đường xiên (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Đường vuông góc và đường xiên (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
311 11 3
Lý thuyết Tam giác cân (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Tam giác cân (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
297 14 5
Lý thuyết Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
226 15 5
Lý thuyết Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
246 16 7
Lý thuyết Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
246 13 8
Lý thuyết Hai tam giác bằng nhau (Cánh Diều) Toán 7 Giang Lý thuyết Hai tam giác bằng nhau (Cánh Diều) Toán 7 - Trọn bộ lý thuyết Toán 7 Cánh Diều hay, chi tiết giúp em học tốt Toán 7.
200 7 7

bài viết

Những nội dung đề cập trong SGK trang 190, 191 và 192 cho thấy sự phát triển của đô thị châu Âu Mai Hương Những nội dung đề cập trong SGK trang 190, 191 và 192 cho thấy sự phát triển của đô thị châu Âu - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
36
Hãy tưởng tượng em là một thương nhân Han-xe-tíc (Hanseatic) đang nói chuyện với một thương nhân Mai Hương Hãy tưởng tượng em là một thương nhân Han-xe-tíc (Hanseatic) đang nói chuyện với một thương nhân - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
40
Dưới đây là hình vẽ mô tả một hoạt động thủ công nghiệp trong thành thị Tây Âu trung đại Mai Hương Dưới đây là hình vẽ mô tả một hoạt động thủ công nghiệp trong thành thị Tây Âu trung đại - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
31
Dựa vào đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi: Đoạn văn: Nằm bên bờ Địa Trung Hải Mai Hương Dựa vào đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi: Đoạn văn: Nằm bên bờ Địa Trung Hải - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
26
Dưới đây là bức tranh khảm trên một mặt của hộp gỗ thành thị Ua (Ur) của Lưỡng Hà có niên đại 2.500 TCN Mai Hương Dưới đây là bức tranh khảm trên một mặt của hộp gỗ thành thị Ua (Ur) của Lưỡng Hà có niên đại 2.500 TCN - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
32
SBT Lịch sử 7 (Chân trời sáng tạo) Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại Mai Hương SBT Lịch sử 7 (Chân trời sáng tạo) Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại - Trọn bộ lời giải SBT Lịch sử lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp em học tốt Lịch sử lớp 7.
30
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. Câu 1: Khu vực mà các thương nhân châu Âu hướng tới Mai Hương Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng. Câu 1: Khu vực mà các thương nhân châu Âu hướng tới - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
19
Từ những con số biết nói trong tư liệu dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả hòn đảo Hi-xpa-ni-ô-la Mai Hương Từ những con số biết nói trong tư liệu dưới đây, hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả hòn đảo Hi-xpa-ni-ô-la - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
20
Một trong những hệ quả quan trọng của các cuộc phát kiến địa lí là thúc đẩy sự trao đổi giữa các châu lục Mai Hương Một trong những hệ quả quan trọng của các cuộc phát kiến địa lí là thúc đẩy sự trao đổi giữa các châu lục - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
25
Em đồng ý với quan điểm nào dưới đây? Tại sao Mai Hương Em đồng ý với quan điểm nào dưới đây? Tại sao - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
19
Dựa vào thông tin trong SGK trang 184, hãy lập thẻ nhớ về nhân vật Ph. Ma-gien-lăng Mai Hương Dựa vào thông tin trong SGK trang 184, hãy lập thẻ nhớ về nhân vật Ph. Ma-gien-lăng - Tuyển chọn giải SBT Lịch sử 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập Lịch sử 7.
20
SBT Lịch sử 7 (Chân trời sáng tạo) Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí Mai Hương SBT Lịch sử 7 (Chân trời sáng tạo) Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí - Trọn bộ lời giải SBT Lịch sử lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp em học tốt Lịch sử lớp 7.
27