Tài liệu môn Văn Lớp 11

 Ngữ văn 11 Tập 1

 Bài 1: Thông điệp từ thiên nhiên (tùy bút, tản văn)

 Bài 2: Hành trang vào tương lai (văn bản nghị luận)

 Bài 3: Khát khao đoàn tụ (truyện thơ)

 Văn mẫu lớp 11 - Chân trời sáng tạo

 Văn mẫu lớp 11 - Chân trời sáng tạo

 Ngữ văn 11 Tập 1

 Bài 1. Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể

 Bài 2. Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình

 Bài 3. Cấu trúc của văn bản nghị luận

 Văn mẫu lớp 11 - Kết nối tri thức

 Văn mẫu lớp 11 - Kết nối tri thức

 Ngữ văn 11 Tập 1

 Bài 1. Thơ và truyện thơ

 2. Thơ văn Nguyễn Du

 Bài 3. Truyện

 Văn mẫu lớp 11 - Cánh diều

 Văn mẫu lớp 11 - Cánh diều

 Ngữ Văn 11 Tập 1

 Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm

 Ngữ Văn 11 Tập 2