Tài liệu môn Văn Lớp 11

 Ngữ văn 11 Tập 1

 Bài 1: Thông điệp từ thiên nhiên (tùy bút, tản văn)

 Bài 2: Hành trang vào tương lai (văn bản nghị luận)

 Bài 3: Khát khao đoàn tụ (truyện thơ)

 Bài 4: Nét đẹp văn hóa và cảnh quan (văn bản thông tin)

 Bài 5: Băn khoăn tìm lẽ sống (bi kịch)

 Ngữ văn 11 Tập 2

 Bài 6: Sống với biển rừng bao la (Truyện ngắn)

 Bài 7: Những điều trông thấy (Truyện thơ nôm và Nguyễn Du)

 Bài 8: Cái tôi - Thế giới độc đáo (thơ)

 Bài 9: Những chân trời kí ức (Truyện - Truyện kí)

 Ngữ văn 11 Tập 1

 Bài 1. Câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể

 Bài 2. Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình

 Bài 3. Cấu trúc của văn bản nghị luận

 Bài 4. Tự sự trong truyện thơ dân gian và trong thơ trữ tình

 Bài 5. Nhân vật và xung đột trong bi kịch

 Ngữ văn 11 Tập 2

 Bài 9. Lựa chọn và hành động

 Bài 6. Nguyễn Du - "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"

 Bài 7. Ghi chép và tưởng tượng trong kí

 Bài 8. Cấu trúc của văn bản thông tin

 Văn mẫu lớp 11 - Kết nối tri thức

 Văn mẫu lớp 11 - Kết nối tri thức