Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

TOP 10 mẫu Tóm tắt Âm mưu và tình yêu hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Âm mưu và tình yêu hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Âm mưu và tình yêu từ đó học tốt Ngữ văn 11.
478 3 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Sống, hay không sống – đó là vấn đề hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Sống, hay không sống – đó là vấn đề hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Sống, hay không sống – đó là vấn đề từ đó học tốt Ngữ văn 11.
388 3 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài từ đó học tốt Ngữ văn 11.
357 4 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Cung đường của kí ức, hiện tại và tương lai hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Cung đường của kí ức, hiện tại và tương lai hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Cung đường của kí ức, hiện tại và tương lai từ đó học tốt Ngữ văn 11.
334 4 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Đồ gốm gia dụng của người Việt hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Đồ gốm gia dụng của người Việt hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Đồ gốm gia dụng của người Việt từ đó học tốt Ngữ văn 11.
409 3 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Sơn Đoòng – thế giới chỉ có một hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Sơn Đoòng – thế giới chỉ có một hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Sơn Đoòng – thế giới chỉ có một từ đó học tốt Ngữ văn 11.
325 5 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Hình tượng con người chinh phục thế giới trong “Ông già và biển cả” hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Hình tượng con người chinh phục thế giới trong “Ông già và biển cả” hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Hình tượng con người chinh phục thế giới trong “Ông già và biển cả” từ đó học tốt Ngữ văn 11.
409 3 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI hay, ngắn gọn (Chân trời sáng tạo 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI từ đó học tốt Ngữ văn 11.
297 2 1
TOP 10 mẫu Tóm tắt Prô-mê-tê bị xiềng hay, ngắn gọn (Kết nối tri thức 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Prô-mê-tê bị xiềng hay, ngắn gọn (Kết nối tri thức 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Prô-mê-tê bị xiềng từ đó học tốt Ngữ văn 11.
339 2 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu trùng đài hay, ngắn gọn (Kết nối tri thức 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Vĩnh biệt Cửu trùng đài hay, ngắn gọn (Kết nối tri thức 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Vĩnh biệt Cửu trùng đài từ đó học tốt Ngữ văn 11.
267 3 1
TOP 10 mẫu Tóm tắt Sống, hay không sống – đó là vấn đề hay, ngắn gọn (Kết nối tri thức 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Sống, hay không sống – đó là vấn đề hay, ngắn gọn (Kết nối tri thức 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Sống, hay không sống – đó là vấn đề từ đó học tốt Ngữ văn 11.
385 2 0
TOP 10 mẫu Tóm tắt Nàng Ờm nhắn nhủ hay, ngắn gọn (Kết nối tri thức 2024) Giang TOP 10 mẫu Tóm tắt Nàng Ờm nhắn nhủ hay, ngắn gọn (Kết nối tri thức 2024) - giúp học sinh nắm được trọng tâm văn bản Nàng Ờm nhắn nhủ từ đó học tốt Ngữ văn 11.
330 2 0

bài viết

TOP 20 mẫu Giới thiệu tác phẩm nghệ thuật để lại cho em nhiều suy nghĩ về vấn đề lựa chọn và hành động Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Giới thiệu tác phẩm nghệ thuật để lại cho em nhiều suy nghĩ về vấn đề lựa chọn và hành động - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
41
TOP 20 mẫu Thuyết trình về vấn đề xã hội bạo lực học đường lớp 11 HAY NHẤT Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Thuyết trình về vấn đề xã hội bạo lực học đường lớp 11 HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
28
TOP 20 mẫu Thuyết trình về tác phẩm văn học được khuyến nghị đọc ở phần Củng cố, mở rộng Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Thuyết trình về tác phẩm văn học được khuyến nghị đọc ở phần Củng cố, mở rộng - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
29
TOP 20 mẫu Tác phẩm đóng vai trò nhu cầu tìm hiểu, khám phá thế giới kì diệu của nghệ thuật Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Tác phẩm đóng vai trò nhu cầu tìm hiểu, khám phá thế giới kì diệu của nghệ thuật - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
31
TOP 20 mẫu Thuyết minh Vấn đề xã hội hiện nay đang khiến bạn quan tâm nhiều nhất Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Thuyết minh Vấn đề xã hội hiện nay đang khiến bạn quan tâm nhiều nhất - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
28
TOP 20 mẫu Thuyết minh tác phẩm văn học được đánh giá là đặc sắc có sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Thuyết minh tác phẩm văn học được đánh giá là đặc sắc có sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
23
20 mẫu Đoạn văn suy nghĩ về hoạt động sáng tạo từ những gì được gợi ý trong Nhà thơ và thế giới Nguyễn Lê Khánh Vy 20 mẫu Đoạn văn suy nghĩ về hoạt động sáng tạo từ những gì được gợi ý trong Nhà thơ và thế giới - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
19
TOP 20 mẫu Thuyết minh về một môn thể thao hoặc giới thiệu một vận động viên Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Thuyết minh về một môn thể thao hoặc giới thiệu một vận động viên - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
19
TOP 20 mẫu Thảo luận về vấn đề sự chân thành và khát vọng trong tình yêu HAY NHẤT Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Thảo luận về vấn đề sự chân thành và khát vọng trong tình yêu HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
23
TOP 20 mẫu Thảo luận về vấn đề hạnh phúc trong sum họp HAY NHẤT Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Thảo luận về vấn đề hạnh phúc trong sum họp HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
22
TOP 20 mẫu Nghị luận về vấn đề xã hội sự chân thành và khát vọng trong tình yêu Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Nghị luận về vấn đề xã hội sự chân thành và khát vọng trong tình yêu - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
21
TOP 20 mẫu Nghị luận về vấn đề xã hội hạnh phúc trong sum họp HAY NHẤT Nguyễn Lê Khánh Vy TOP 20 mẫu Nghị luận về vấn đề xã hội hạnh phúc trong sum họp HAY NHẤT - Tổng hợp văn mẫu Ngữ văn 11 Kết nối tri thức hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
18