Tài liệu môn Tin học Lớp 10

 Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

 CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

 CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH. LẬP TRÌNH CƠ BẢN

 CHỦ ĐỀ E ICT. ỨNG DỤNG TIN HỌC. ICT - PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐỒ HỌA