Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Top 50 bài Kể về một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường Thu Minh Bài văn mẫu Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường tiếng việt lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
264 5 0
Top 50 bài Kể về một anh hùng dân tộc Đỗ Thị Minh Hiền Bài văn Kể về một anh hùng dân tộc Tập làm văn lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
209 6 0
Top 50 bài Kể về việc học tập của em trong học kì 1 Đỗ Thị Minh Hiền Bài văn Kể về việc học tập của em trong học kì 1 Tập làm văn lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
180 5 0
Top 50 Bài văn Kể về việc học tập của em trong học kì 1 Thu Minh Bài văn mẫu Kể về việc học tập của em trong học kì 1 tiếng việt lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
300 4 0
Top 50 Bài văn Hãy viết một đoạn văn giới thiệu một người bạn trong tổ của em Thu Minh Bài văn mẫu Hãy viết một đoạn văn giới thiệu một người bạn trong tổ của em tiếng việt lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
144 2 0
Top 50 Bài văn Viết một đoạn văn giới thiệu về tổ của em Thu Minh Bài văn mẫu Viết một đoạn văn giới thiệu về tổ của em tiếng việt lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
143 4 0
Top 50 Bài văn Viết đoạn văn tả về bà Thu Minh Bài văn mẫu Viết đoạn văn tả về bà tiếng việt lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
188 4 0
Top 50 Bài văn Viết đoạn văn tả về ông Thu Minh Bài văn mẫu Viết đoạn văn tả về ông tiếng việt lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
116 12 0
Top 50 Bài văn Viết đoạn văn tả bố Thu Minh Bài văn mẫu Viết đoạn văn tả bố lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
191 13 0
Top 50 Bài văn Viết đoạn văn tả em bé đang tập đi tập nói Thu Minh Bài văn mẫu Viết đoạn văn tả em bé đang tập đi tập nói tiếng việt lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
295 10 0
Top 50 Bài văn Viết đoạn văn tả về mẹ Thu Minh Bài văn mẫu Viết đoạn văn tả về mẹ tiếng việt lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
204 4 0
Top 50 bài Kể lại buổi đầu tiên em đi học Đỗ Thị Minh Hiền Bài văn Kể lại buổi đầu tiên em đi học Tập làm văn lớp 3 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
142 15 0

bài viết

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 12 (Kết nối tri thức): Bảng nhân 9, bảng chia 9 Quynh Anh Vở bài tập Toán lớp 3 trang 32, 33, 34 Bài 12 - Tuyển chọn lời giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong Vở bài tập Toán lớp 3.
99
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 12 (Kết nối tri thức): Bảng nhân 9, bảng chia 9 - Tiết 3 Quynh Anh Vở bài tập Toán lớp 3 trang 33, 34, 35 Bài 12 - Tuyển chọn lời giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong Vở bài tập Toán lớp 3.
102
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 12 (Kết nối tri thức): Bảng nhân 9, bảng chia 9 - Tiết 2 Quynh Anh Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 12 (Kết nối tri thức): Bảng nhân 9, bảng chia 9 Tiết 2 - Tuyển chọn lời giải sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Toán lớp 3.
112
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Bài 12 (Kết nối tri thức): Bảng nhân 9, bảng chia 9 - Tiết 1 Quynh Anh Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 12 (Kết nối tri thức): Bảng nhân 9, bảng chia 9 - Tuyển chọn lời giải sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SBT Toán lớp 3.
122
Số? Có một loài chuột túi khi mới sinh ra chỉ nặng 1 g nhưng khi trưởng thành nặng đến 90 kg. Chuột túi trưởng thành nặng gấp .?. lần lúc mới sinh. Phạm Thị Huyền Trang Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 81 Bài Khám phá - Tuyển chọn lời giải sách giáo khoa Toán 3 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SGK Toán 3.
100
Chữ số? Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 81 Bài 9 Phạm Thị Huyền Trang Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 81 Bài 9 - Tuyển chọn lời giải sách giáo khoa Toán 3 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SGK Toán 3.
153
Dùng cả năm chữ số 3, 4, 1, 7, 5 để viết: Số lớn nhất có năm chữ số Phạm Thị Huyền Trang Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 81 Bài 8 - Tuyển chọn lời giải sách giáo khoa Toán 3 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SGK Toán 3.
131
Giải bài toán theo tóm tắt sau: Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 81 Bài 7 Phạm Thị Huyền Trang Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 81 Bài 7 - Tuyển chọn lời giải sách giáo khoa Toán 3 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SGK Toán 3.
190
Anh Hai đặt kế hoạch mỗi ngày chạy được 2 km. Hôm nay anh Hai chạy 6 vòng xung quanh một sân tập thể thao hình chữ nhật có chiều dài 115 m,chiều rộng 75 m. Phạm Thị Huyền Trang Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 81 Bài 6 - Tuyển chọn lời giải sách giáo khoa Toán 3 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SGK Toán 3.
130
Chọn ý trả lời đúng. a) Kết quả của phép tính 21 724 x 4 là: A. 86 896 B. 84 896 C. 84 886 Phạm Thị Huyền Trang Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 80 Bài 5 - Tuyển chọn lời giải sách giáo khoa Toán 3 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SGK Toán 3.
110
Chọn số phù hợp với mỗi câu. Số 618 gấp lên 3 lần thì được số nào Phạm Thị Huyền Trang Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 80 Bài 4 - Tuyển chọn lời giải sách giáo khoa Toán 3 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SGK Toán 3.
136
Mỗi hình che số nào? Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 80 Bài 3 Phạm Thị Huyền Trang Giải Toán lớp 3 Tập 2 trang 80 Bài 3 - Tuyển chọn lời giải sách giáo khoa Toán 3 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập trong SGK Toán 3.
121