Kể tên các hoạt động trong cộng đồng mà em đã tham gia

24.2 K

Với giải Câu hỏi 1 trang 49 Nhiệm vụ 1 trang 49, 50 Hoạt động trải nghiệm 7 Chân trời sáng tạo Chủ đề 6: Sống hòa hợp trong cộng đồng giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Hoạt động trải nghiệm 7. Mời các bạn đón xem:

Kể tên các hoạt động trong cộng đồng mà em đã tham gia

Câu 1 trang 49 Hoạt động trải nghiệm 7: Kể tên các hoạt động trong cộng đồng mà em đã tham gia.

Kể tên các hoạt động trong cộng đồng mà em đã tham giaLời giải:

- Học sinh kể tên các hoạt động cộng đồng đã tham gia.

Hoạt động vì cộng đồng

Hoạt động văn hóa

Hoạt động sinh hoạt nơi cộng đồng

- Dọn dẹp vệ sinh.

- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

- Tham gia lễ hội giao lưu vùng miền.

- Tham gia giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

- Nhường chỗ cho người già.

 

Đánh giá

0

0 đánh giá