Tìm hai số bé hơn 5 và có thương là 2

31.5 K

Với Giải VBT Toán lớp 3 Bài 4 trang 34 Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán lớp 3.

Tìm hai số bé hơn 5 và có thương là 2

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 34 Bài 4: Tìm hai số bé hơn 5 và có thương là 2.

Lời giải:

Ta có:  4 : 2 = 2

            2 : 1 = 2

Vậy hai số cần tìm là 4 và 2 hoặc 2 và 1.

Từ khóa :
Toán 3
Đánh giá

0

0 đánh giá