Kể tên những thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu giữ

50.8 K

Với Giải Luyện tập 2 trang 109 Lịch Sử 10 trong Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt Sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Cánh diều, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SGK Lịch sử 10 Luyện tập 2 trang 109 Lịch Sử 10.

SGK Lịch sử 10 Luyện tập 2 trang 109 Lịch Sử 10

Luyện tập 2 trang 109 Lịch Sử 10: Kể tên những thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu giữ, tồn tại đến ngày nay mà em biết. Hãy nêu giá trị của các thành tựu đó.

Lời giải:

Lĩnh vực

Thành tựu còn lưu giữ, tồn tại đến ngày nay

Luật pháp

 

Quốc triều hình luật (thời Lê sơ); Hoàng Việt luật lệ (thời Nguyễn)

Nông nghiệp

Đê quai vạc (đắp từ thời Trần, hiện nay còn lại dấu tích ở một số địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng).

Thủ công nghiệp

Ấm gốm hoa nâu thời Lý – Trần

Giáo dục

Văn miếu – Quốc Tử Giám; Bia Tiến sĩ; Chiếu Cầu hiền; chiếu khuyến học…

Tư tưởng

Tư tưởng lấy dân làm gốc

Tín ngưỡng

Tín ngưỡng: thờ cúng tổ tiên, anh hùng dân tộc, tổ nghề; thờ mẫu… vẫn được duy trì

Chữ viết

Chữ Nôm, chữ Quốc ngữ

Sử học

Tác phẩm: Đại việt sử kí toàn thư; Đại Việt thông sử; Lịch triều hiến chương loại chí…

Quân sự

Binh thư yếu lược

Nghệ thuật

- Các công trình kiến trúc: thành nhà Hồ; dấu tích của thành nhà Mạc; Đại nội Huế, thành Gia Định, Chùa Một Cột, chùa Thiên Mụ; đình làng Đình Bảng….

- Nhã nhạc cung đình

- Các lễ hội: tịch điền, tết Nguyên Đán….

- Các loại hình diễn xướng như: hát chèo, hát tuồng, hát quan họ, hát xẩm…

Lưu ý: Học sinh trình bày quan điểm cá nhân. Bài làm trên mang tính tham khảo

Xem thêm lời giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 99 Lịch Sử 10Chùa Một Cột có tên ban đầu là Liên Hoa Đài (Đài hoa sen), nằm trong quần thể chùa Diên Hựu được vua Lí Thái Tông cho khởi công xây dựng năm 1049.

Câu hỏi trang 100 Lịch Sử 10Đọc thông tin và quan sát Sơ đồ 15, hãy nêu những thành tựu tiêu biểu về chính trị của nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 101 Lịch Sử 10Đọc thông tin, tư liệu, hãy nêu và phân tích vai trò của luật pháp đối với sự phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 102 Lịch Sử 10Đọc thông tin và tư liệu, hãy: Nêu những thành tựu tiêu biểu về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 102 Lịch Sử 10Đọc thông tin và tư liệu, hãy: Phân tích tác động của những thành tựu đó đối với sự phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 102 Lịch Sử 10Đọc thông tin và quan sát Hình 15.2 hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của thủ công nghiệp Đại Việt. Phân tích tác động của thủ công nghiệp đối với nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 103 Lịch Sử 10: Đọc thông tin và quan sát Hình 15.3 hãy: Nêu những thành tựu tiêu biểu của thương nghiệp Đại Việt.

Câu hỏi trang 103 Lịch Sử 10Đọc thông tin và quan sát Hình 15.3 hãy: Nêu vai trò của đô thị đối với sự phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 104 Lịch Sử 10Đọc thông tin và quan sát Hình 15.4 hãy nêu những thành tựu tiêu biểu về tư tưởng tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 105 Lịch Sử 10Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 15.5 hãy: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về giáo dục của Đại Việt.

Câu hỏi trang 105 Lịch Sử 10Đọc thông tin, tư liệu và quan sát Hình 15.5 hãy: Nêu vị trí của Văn Miếu – Quốc Tử Giám đối với sự phát triển của văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 106 Lịch Sử 10Đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu tiêu biểu về văn học và chữ viết của nền văn minh Đại Việt

Câu hỏi trang 106 Lịch Sử 10Đọc thông tin trong Bảng 15 hãy nêu thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật của nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 108 Lịch Sử 10Đọc thông tin và quan sát Hình 15.7 hãy: Trình bày những thành tựu tiêu biểu về nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 108 Lịch Sử 10Đọc thông tin và quan sát Hình 15.7 hãy: Nêu giá trị của “An Nam tứ đại khí” đối với nền văn minh Đại Việt.

Câu hỏi trang 109 Lịch Sử 10Đọc thông tin và quan sát Hình 15.8 hãy nhận xét về ưu điểm, hạn chế và phân tích ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt.

Luyện tập 1 trang 109 Lịch Sử 10Vẽ sơ đồ tư duy khái quát những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật.

Vận dụng 3 trang 109 Lịch Sử 10Hãy giới thiệu với du khách về một thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt

Vận dụng 4 trang 109 Lịch Sử 10Sưu tầm tư liệu về một thành tựu của nền văn minh Đại Việt để thuyết trình với thầy cô và bạn học.

Đánh giá

3

2 đánh giá

1
1
Tường Vy Phan

Tường Vy Phan

2023-10-22 21:10:10
:00