Câu hỏi:

20/07/2022 25,011

Các hoạt động luyện kim màu, hóa chất phân bố chủ yếu ở khu vực nào sau đây?

A. Phía Nam và phía Bắc của châu Phi.

B. Phía Nam của châu Phi.

Đáp án chính xác

C. Phía Bắc của châu Phi.

D. Phía Tây và phía Đông châu Phi.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Giải thích: Các hoạt động sản xuất công nghiệp như luyện kim màu, hóa chất chủ yếu phân bố ở phía Nam của châu Phi. Ngoài ra còn phân bố một số ít ở rìa phía Bắc của châu Phi.

Chọn: B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 96,308

Câu 2:

Hình thức canh tác chủ yếu ở châu Phi là

Xem đáp án » 20/07/2022 77,655

Câu 3:

Giá trị sản xuất công nghiệp của châu Phi chiếm

Xem đáp án » 20/07/2022 71,307

Câu 4:

Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phi là

Xem đáp án » 20/07/2022 70,073

Câu 5:

Các nước có ngành công nghiệp tương đối phát triển là

Xem đáp án » 20/07/2022 61,339

Câu 6:

Châu Phi có những cây lâu năm chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 49,530

Câu 7:

Nguyên nhân các cây công nghiệp trồng chủ yếu ở vùng trung Phi là do

Xem đáp án » 20/07/2022 47,554

Câu 8:

Các mỏ dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2022 47,011

Câu 9:

Cà phê được trồng nhiều ở

Xem đáp án » 20/07/2022 43,504

Đề thi liên quan

Xem thêm »
Xem thêm »