Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

bài viết

Một nhà sinh vật học khi vừa ra khỏi rừng thì phát hiện ra một con gấu hung dữ ở phía sau lưng Nguyễn Trang Một nhà sinh vật học khi vừa ra khỏi rừng thì phát hiện ra một con gấu hung dữ ở phía sau lưng - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
100
Hãy giải thích: Tại sao bề mặt vợt bóng bàn, găng tay thủ môn, thảm rải trên bậc lên xuống Nguyễn Trang Hãy giải thích: Tại sao bề mặt vợt bóng bàn, găng tay thủ môn, thảm rải trên bậc lên xuống - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
109
Điểm đứng yên trong giao thoa sóng là gì Nguyễn Trang Điểm đứng yên trong giao thoa sóng là gì - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
75
Tại sao chạy lấy đà trước, ta lại nhảy được xa hơn là đứng tại chỗ nhảy ngay Nguyễn Trang Tại sao chạy lấy đà trước, ta lại nhảy được xa hơn là đứng tại chỗ nhảy ngay - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
124
 Cho mạch điện như hình. Biết UAB = 90 V; R1 = R3 = 45 Ω; R2 = 90 Ω Nguyễn Trang  Cho mạch điện như hình. Biết UAB = 90 V; R1 = R3 = 45 Ω; R2 = 90 Ω - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
74
Khoảng thời gian giữa 2 lần liền nhau để 2 giọt mưa rơi xuống từ mái hiên là 0,1s Nguyễn Trang Khoảng thời gian giữa 2 lần liền nhau để 2 giọt mưa rơi xuống từ mái hiên là 0,1s - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
40
Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 3 N và 4 N. Hỏi góc hợp bởi hai lực thành phần là bao nhiêu Nguyễn Trang Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 3 N và 4 N. Hỏi góc hợp bởi hai lực thành phần là bao nhiêu - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
72
Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua Nguyễn Trang Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
78
Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí Nguyễn Trang Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
57
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos20πt(cm) Nguyễn Trang Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos20πt(cm) - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
49
Từ độ cao 180 m người ta thả rơi tự do một vật nặng không vận tốc ban đầu Nguyễn Trang Từ độ cao 180 m người ta thả rơi tự do một vật nặng không vận tốc ban đầu - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
62
Một vật được ném ngang với vận tốc v0 =30m/s , ở độ cao h = 80 m Nguyễn Trang Một vật được ném ngang với vận tốc v0 =30m/s , ở độ cao h = 80 m - Tổng tất cả các câu hỏi thường gặp môn Vật Lí có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Vật Lí
101