Chuyên đề Dạng toán tính số ngày trong tháng lớp 4 (lý thuyết + bài tập có đáp án) MỚI NHẤT 2024

Toptailieu.vn trân trọng giới thiệu Chuyên đề cơ bản và nâng cao Toán lớp 4 hay nhất, được biên soạn theo chuẩn chương trình mới của Bộ Giáo dục. Giúp các em học sinh có thêm tư liệu ôn luyện, từ đó học tốt môn Toán lớp 4. Mời Thầy/cô và các bạn đón xem:

Chỉ từ 500k mua trọn bộ 24 Chuyên đề Toán lớp 4 (lý thuyết + bài tập) bản word có lời giải chi tiết (Chỉ 50k cho 1 chuyên đề bất kì):

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận tài liệu.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Chuyên đề Dạng toán tính số ngày trong tháng lớp 4 (lý thuyết + bài tập có đáp án) MỚI NHẤT 2024

A - LÝ THUYẾT

Ghi nhớ: 1 tuần có 7 ngày

- Tháng 2 năm nhuận có 29 ngày.

- Trong 1 tháng, cùng 1 thứ thì thứ X của tuần này là ngày chẵn thì thứ X của tuần kế tiếp là ngày lẻ.

- 1 thế kỉ = 100 năm

- 1 năm = 12 tháng

- 1 năm thưởng = 365 ngày

- 1 năm nhuận = 366 ngày

- Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận

1 tuần có 7 ngày

1 ngày có 24 giờ

1 giờ có 60 phút

1 phút có 60 giây

Các tháng có 31 ngày: 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

Các tháng có 30 ngày: 4; 6, 9, 11

Tháng 2 có 28 ngày (vào năm nhuận có 29 ngày)

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ nhất (thế kỉ I)

Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ hai (thế kỉ II)...

Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ thứ 20 (thế kỉ XX).

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ thứ 21 (thế kỉ XXI)

Cách tính năm nhuận dương lịch

Một năm nhuận trong dương lịch sẽ có 366 ngày (1 ngày được thêm vào tháng 2 để có 29 ngày ). Để xem một năm có nhuận hay không ta xét 2 trường hợp:

TH1: Năm đó có hai chữ số cuối khác 00: sẽ là năm nhuận nếu só tạo thành từ 2 chữ số cuối chia hết cho 4.

TH2: Năm đó có hai chữ số cuối là 00: sẽ là năm nhuận nếu năm đó chia hết cho 400.

Dạng 1: Xét năm A có phải năm nhuận không?

Ví dụ 1: Năm 1900 có phải là năm nhuận không?

Trả lời: Năm 1900 không phải năm nhuận vì năm này có 2 chữ số cuối là 00 nhưng 1900 thì không chia hết cho 400.

Ví dụ 2: Năm 2800 có phải là năm nhuận không?

Trả lời: Năm 2800 là năm nhuận vì năm này có 2 chữ số cuối là 00 và 2800 chia hết cho 400.

Ví dụ 3: Năm 2040 có phải là năm nhuận không?

Trả lời: Năm 2040 là năm nhuận vì năm này có 2 chữ số cuối là 40 và 40 thì chia hết cho 4.

Ví dụ 4: Năm 2019 có phải là năm nhuận không?

Trả lời: Năm 2019 không phải năm nhuận vì năm này có 2 chữ số cuối là 19 và 19 không chia hết cho 4.

Dạng 2: Tính số năm nhuận trong một khoảng thời gian cho trước.

Ví dụ 5: Từ năm 2010 đến năm 2030 có bao nhiêu năm nhuận?

Hướng dẫn

Trong khoảng thời gian này, năm nhuận nhỏ nhất là 2012 và năm nhuận lớn nhất là 2028. Cứ 4 năm lại nhuận một lần nên số năm nhuận là

(2028 – 2012) : 4 + 1 = 5 (năm)

Vậy trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2030 có 5 năm nhuận.

B. Bài tập tự luyện

1. Tháng hai của một năm nhuận có 5 ngày thứ năm. Hỏi ngày thứ năm đầu tiền tháng đó vào ngày mấy trong tháng?

2. Cho biết 1 tháng nào đó có 3 ngày thứ ba là ngày chẵn. Hỏi ngày thứ bảy cuối cùng trong tháng đó là ngày bao nhiêu?

3. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 5 tháng 3 của 1 năm không nhuận có: ....... ngày

4. Trong một tháng có ba ngày thứ năm trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày thứ năm cuối cùng trong tháng sẽ là ngày bao nhiêu của tháng?

5. Cho biết ngày 23 tháng 4 năm 2013 là Thứ Ba. Hãy cho biết ngày 01 tháng 6 năm 2020 là thứ mấy?

6. Ngày đầu tiên của năm 2012 là Chủ nhật. Hỏi trong năm 2012 có bao nhiêu ngày thứ Hai?

7. Ngày 8 tháng 3 năm 2004 là thứ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

8. Nếu đếm các chữ số ghi tất cả các ngày trong năm 2004 trên tờ lịch treo tường thì sẽ được kết quả là bao nhiêu?.

9. Nếu trong một tháng nào đó mà có 3 ngày thứ bảy đều là các ngày chẵn thì ngày 25 của tháng đó sẽ là ngày thứ mấy?.

10. Thế kỉ thứ XXI có bao nhiêu năm nhuận?

A. 24 năm B. 24 năm C. 525 năm D. 526 năm

11. Một nhà hộ sinh của một trạm xá trong tháng Hai năm 2019 có 29 em bé ra đời. Có thể chắc chắn có ít nhất 2 em bé sinh cùng ngày được không?

12. Trong các năm sau có bao nhiêu năm nhuận: 256, 2018; 2020; 2028; 1928; 1700; 1800; 2000?

A. 4 năm B. 5 năm C. 7 năm D. 6 năm

13. Từ năm 1702 đến năm 2022 có bao nhiều năm không phải năm nhuận?

A. 78 B. 241 C. 80 D. 243

14. Ngày 1/6/2012 là thứ 6. Hỏi:

a) a. Ngày 1/6/2015 là thứ mấy ?

b) b. Ngày 1/6/2020 là thứ mấy ?

15. Từ năm 2018 đến năm 2078 ………………… năm nhuận.

16. Hiệu của năm nhuận lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số hàng nghìn là 2 với năm nhuận nhỏ nhất có 3 chữ số là ........

17. Trong các năm sau năm nào là năm nhuận?

A. 2100 B. 2103 C. 2014 D. 2316

18. Trong các năm sau, năm nào là năm nhuận nhỏ nhất?

999; 1100; 1024; 2016; 2020

A. 999 B. 1100 C. 1024 D.2020

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Xem thử và mua tài liệu tại đây: Link tài liệu

Xem thêm Chuyên đề Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

Đánh giá

0

0 đánh giá