Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ… về quê hương, đất nước và viết phiếu đọc sách theo mẫu

13 K

Với Câu 1 trang 92 Tiếng việt lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 20: Tiếng nước mình - Kết nối tri thức với cuộc sống môn Tiếng việt giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng việt lớp 3. Mời các bạn đón xem: 

Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ… về quê hương, đất nước và viết phiếu đọc sách theo mẫu

Câu 1 trang 92 sgk Tiếng Việt lớp 3: Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ… về quê hương, đất nước và viết phiếu đọc sách theo mẫu.

Đọc mở rộng trang 94 Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 | Kết nối tri thức

Trả lời:

PHIẾU ĐỌC SÁCH

Tên sách: Quê nội

Nội dung chính: Viết về cuộc sống ở 1 làng quê ven sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam vào những ngày sau Cách mạng tháng Tám và những năm đầu của cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp.

Tác giả: Võ Quảng

Chi tiết thú vị: Đoạn miêu tả cảnh vượt thác.

Mức độ yêu thích: 5 sao

Đánh giá

4

1 đánh giá

1