Giải Toán 11 trang 117 Tập 1 (Cánh Diều)

111

Với giải SGK Toán 11 Cánh Diều trang 117 chi tiết trong Bài 6: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán 11 trang 117 Tập 1 (Cánh Diều)

Luyện tập 2 trang 117 Toán 11 Tập 1: Cho mặt phẳng (P), hình bình hành ABCD và đường thẳng ℓ cắt mặt phẳng (P). Xác định hình chiếu song song của hình bình hành ABCD trên mặt phẳng (P) theo phương ℓ biết rằng mặt phẳng (ABCD) không song song với ℓ.

Lời giải:

Toán 11 (Cánh diều) Bài 6: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian (ảnh 6)

Gọi A’, B’, B’, D’ lần lượt là hình chiếu song song của bốn điểm A, B, C, D trên mặt phẳng (P) theo phương .

Hình chiếu của hình bình hành ABCD trên mặt phẳng (P) là tứ giác A’B’C’D’.

Do ABCD là hình bình hành nên AB = CD và AD = BC.

Qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương  thì A’B’ = AB, B’C’ = BC, C’D’ = CD, A’D’ = AD.

Do đó A’B’ = C’D’ và A’D’ = B’C’ nên A’B’C’D’ là hình bình hành.

Vậy hình chiếu song song của hình bình hành ABCD trên mặt phẳng (P) là hình bình hành A’B’C’D’.        

II. Hình biểu diễn của một hình không gian

Hoạt động 4 trang 117 Toán 11 Tập 1: Cho khối rubik không có điểm chung nào với mặt phẳng (P) và đường thẳng ℓ cắt mặt phẳng (P). Hãy xác định ảnh của khối rubik qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương ℓ (Hình 84).

Toán 11 (Cánh diều) Bài 6: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian (ảnh 7)

Lời giải:

Trường hợp 1: Đặt rubik sao cho các cạnh bên của rubik song song hoặc trùng với đường thẳng .

Khi đó hình chiếu của rubik trên mp(P) là hình thoi.

Trường hợp 2: Đặt rubik sao cho các cạnh bên của rubik không song song hoặc trùng với đường thẳng .

Khi đó hình chiếu của rubik trên mp(P) là hình lục giác.

Đánh giá

0

0 đánh giá