Theo em kĩ thuật duyệt quay lui thường được áp dụng cho những loại bài toán nào

193

Với giải Khởi động trang 61 Chuyên đề Tin học 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 14: Thực hành kĩ thuật duyệt quay lui giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải, từ đó biết cách làm bài tập Chuyên đề Tin học 11. Mời các bạn đón xem:

Theo em kĩ thuật duyệt quay lui thường được áp dụng cho những loại bài toán nào

Khởi động trang 61 Chuyên đề Tin học 11: Theo em kĩ thuật duyệt quay lui thường được áp dụng cho những loại bài toán nào? Em có thể nêu ra một vài ví dụ không?

Lời giải:

Kỹ thuật duyệt quay lui thường được áp dụng cho các bài toán tìm kiếm toàn bộ các cấu hình khả thi, những bài toán có tính khả thi cao nhưng lại khó tìm cách giải chính xác.

Ví dụ về các bài toán thường được giải bằng kỹ thuật duyệt quay lui bao gồm:

- Tìm kiếm đường đi trong đồ thị

- Liệt kê tất cả các tập con của một tập hợp

- Tìm đường đi mê cung

- Tìm kiếm các giải pháp tối ưu trong các bài toán tối ưu hóa rời rạc

- Giải bài toán Sudoku

- Giải các bài toán liên quan đến xếp hậu

Đánh giá

0

0 đánh giá